logo mirant el barri amb altres ulls

MAPA TIC DE SECÀ DE SANT PERE

MIRANT EL BARRI AMB ALTRES ULLS

El Mapa TIC de Can Vidalet forma part del projecte Mirant el Barri amb altres ulls que s'està realitzant alhora a 3 barris de Catalunya durant el curs 2012/2013.

"Mirant el barri amb altres ulls" és una proposta educativa i de sensibilització  on es combinen processos d'aprenentatge basats en les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i el servei a la comunitat centrat en el foment de l'envelliment actiu i la superació de la soledat de la gent gran.

Aquesta proposta es concreta en el treball conjunt entre la gent gran del barri Secà de Sant Pere a Lleida i l'alumnat de 4art d'ESO de l'Institut Torre Vicens.

Els participants treballen en equips de 3 persones sobre temes com: l'Ús de l'ordinador, d'Internet i la Fotografia digital. Entre tots ténen per objectiu final la creació d’un mapa digital a partir de fotografies del barri.

D’aquesta manera, els instituts obren les seves portes a la gent gran del barri per tal de fomentar la cooperació, l'intercanvi i l'apropament de diferents generacions.

Visita els altres Blocs: